ماه: آوریل 2020

آغاز فعالیت مجدد اقامتگاه هایی که در سامانه اصناف و صنایع وزارت بهداشت ثبت نام می کنند

دو ماه می شود که از اعمال محدودیت بر سفرهای غیرضروری و تفریحی در سراسر کشور می گذرد و دهگردی در پی اعلام ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا مبنی بر عدم ارائه خدمات مرتبط با اقامت در اقامتگاه های محلی و بوم گردی تمامی فعالیت های خود را از تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ تا …